อบต.จัดเจ้าหน้าออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา-19(โควิด -19) ตามบ้านผู้ป่วยโควิด -19 และบ้านผู้เสี่ยงสูง เพื่อป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในเขตตำบลปากทาง....

276232957_3825612997664088_2750926512204874102_n 276235027_3825612924330762_5984414829075406376_n 277106494_3825613070997414_2543348635775337856_n 277245826_3825613140997407_1484223715837815262_n 277249983_3825613180997403_381378708411037906_n 277303012_3825613100997411_8826655770495597242_n 277354784_3825612807664107_880174401885935540_n 277357107_3825612960997425_2182760391015602924_n 277357214_3825612884330766_5487696891922502933_n 277369588_3825613037664084_9172776500284017592_n 277370621_3825612840997437_7639196983665265004_n jquery inline lightboxby VisualLightBox.com v6.1