วันที่ 1 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
#เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
#พลิกฟื้นวัฒนธรรมประเพณี
#สามัคคีร่วมพัฒนาการศึกษาก้าวไกล
#ปลอดภัยจากสารพิษชีวิตอยู่อย่างผาสุข


296962761_1710563529303942_4218950497038973415_n 296998190_1710563555970606_6782597807530674428_n 297067378_1710563532637275_5393486866510310458_n 297090614_1710563675970594_1077825873435639171_n 297096323_1710563655970596_3857166315136271219_n 297123296_1710563535970608_8750871656888612247_n 297211244_1710563672637261_2730244189027334188_n 297231076_1710563552637273_3640775037767560445_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1