วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09:00 น. นายประทีป นิลทัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ได้นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล
ปากทาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร และบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสีย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมกับทีมอสม. , จิตอาสาภาคประชาชน
#เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
#พลิกฟื้นวัฒนธรรมประเพณี
#สามัคคีร่วมพัฒนาการศึกษาก้าวไกล
#ปลอดภัยจากสารพิษชีวิตอยู่อย่างผาสุข

298563857_1717314845295477_8064793278759914667_n 298600873_1717315328628762_1953642088407539942_n 298607550_1717315291962099_2525266509031043674_n 298608083_1717314598628835_8155107796005435669_n 298618773_1717315041962124_344134952093246599_n 298639014_1717315015295460_5275059956890674519_n 298656375_1717315198628775_8385008904275235114_n 298662485_1717314848628810_594989639857428234_n 298663851_1717315038628791_7471554085202565869_n 298669447_1717314628628832_8937619600109945976_n 298675470_1717314831962145_8992418315143827757_n 298677291_1717314355295526_6701733540612673725_n 298677999_1717314608628834_5909793477334345348_n 298690888_1717314625295499_2229495190745857995_n 298693186_1717315391962089_3034862034342485946_n 298721858_1717315195295442_2630960822756016950_n 298723048_1717314631962165_4703672819084007051_n 298733982_1717315171962111_6144270020435798168_n 298752355_1717315258628769_3341480148168357760_n 298797682_1717314978628797_505344980699278978_n 298809917_1717314791962149_2413840660865522812_n 298823259_1717315061962122_8963161625504758522_n 298828960_1717315011962127_3384849830435474738_n 298871483_1717314821962146_2584919309944094669_n 298910380_1717314635295498_8589617609777217985_n 298911385_1717315371962091_3415899810008868203_n 298941533_1717314638628831_1198857448887604855_n 298952361_1717314338628861_1460112491293458250_n 299025130_1717314851962143_833170512279721361_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1