วันที่ 8 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
#เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
#พลิกฟื้นวัฒนธรรมประเพณี
#สามัคคีร่วมพัฒนาการศึกษาก้าวไกล
#ปลอดภัยจากสารพิษชีวิตอยู่อย่างผาสุข


298117144_1715444118815883_6218166498572625686_n 298166184_1715444278815867_2848356804900941994_n 298198797_1715444132149215_7190315280235918538_n 298216351_1715444125482549_2621923805452771176_n 298262372_1715444282149200_8239123024666520084_n 298291675_1715444285482533_7091196681866682753_n 298448493_1715444135482548_2722380467475376700_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1