วันที่ 22 กันยายน 2565 นายประทีป นิลทัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
ติดต่อ
อบต.ปากทาง : 056-608999
มือถือ : 086-4400304
E-mail : abtpaktang@gmail.com
Website : www.paktang.go.th
#เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
#พลิกฟื้นวัฒนธรรมประเพณี
#สามัคคีร่วมพัฒนาการศึกษาก้าวไกล
#ปลอดภัยจากสารพิษชีวิตอยู่อย่างผาสุข


308094634_1747960955564199_4911715528500805885_n (1) 308094634_1747960955564199_4911715528500805885_n 308345107_1747960958897532_8365462802670196649_n 308348557_1747960942230867_5505974198724638363_n 308352095_1747961118897516_4526148744037932894_n 308415515_1747960908897537_886543899312734184_n 308435746_1747960945564200_7511271431990412589_n 308503815_1747961102230851_5390151019356297218_n 308596038_1747960962230865_6215401498863076016_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1