วันที่ 28 กันยายน เป็นวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย ธงชาติถือเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติและในปีนี้เวียนบรรจบครบรอบ 105 ปี แห่งการพระราชทานธงชาติไทยและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย
(รูปภาพเพิ่มเติม)
ติดต่อ
อบต.ปากทาง : 056-608999
มือถือ : 086-4400304
E-mail : abtpaktang@gmail.com
Website : www.paktang.go.th
#เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
#พลิกฟื้นวัฒนธรรมประเพณี
#สามัคคีร่วมพัฒนาการศึกษาก้าวไกล
#ปลอดภัยจากสารพิษชีวิตอยู่อย่างผาสุข


309223814_1752906358402992_1621424279621082900_n 309282672_1752906451736316_8049860572792997455_n 309312629_1752906265069668_3326579479610663087_n 309388046_1752906228403005_2605030008997318861_n 309417774_1752906238403004_7006759736739616570_n 309422245_1752906361736325_2240874251574385723_n 309464633_1752906341736327_7956109016550248413_n 309509381_1752906261736335_3180912587587481804_n 309637318_1752906555069639_4109588722151276752_n 309656578_1752906455069649_1716130712172263778_n 309823274_1752906435069651_7886204495890256448_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1