�� ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ��
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ได้รับโล่ชูเกียรติ รางวัลชนะเลิศ จากจังหวัดพิจิตร ในการประกวด "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน่าอยู่" ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2565
ให้ไว้ ณ. วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565
ติดต่อ
อบต.ปากทาง : 056-608999
มือถือ : 086-4400304
E-mail : abtpaktang@gmail.com
Website : www.paktang.go.th
#เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
#พลิกฟื้นวัฒนธรรมประเพณี
#สามัคคีร่วมพัฒนาการศึกษาก้าวไกล
#ปลอดภัยจากสารพิษชีวิตอยู่อย่างผาสุข


309276316_1753090331717928_1577296317772731122_n 309352972_1753051115055183_2960524653674656493_n 309529600_1753051028388525_7896993362658952457_n 309566043_1753051008388527_1826716980309911086_n 309627494_1753051025055192_3761418085491184996_n 309898378_1753051031721858_8473597415649571754_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1