วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น.
นายประทีป นิลทัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พร้อมด้วยผู้บริหารฯ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตำบลปากทาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ และโรงเรียนวัดยางคอยเกลือ ตำบลปากทาง พร้อมทั้งเป็นประธานในการมอบของรางวัล/ของขวัญวันเด็ก ให้แก่เด็กนักเรียน
ติดต่อ
อบต.ปากทาง : 056-608999
มือถือ : 086-4400304
E-mail : abtpaktang@gmail.com
Website : www.paktang.go.th
#เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
#พลิกฟื้นวัฒนธรรมประเพณี
#สามัคคีร่วมพัฒนาการศึกษาก้าวไกล
#ปลอดภัยจากสารพิษชีวิตอยู่อย่างผาสุข


320807564_1601478236954544_644271415290437982_n 321173729_5517490021713765_976963921960349041_n 321425313_529772362449678_1024445140013123872_n 321724263_892949651744136_8949666983614490283_n 321750904_831301954631173_4724677990377206427_n 321752353_661924705678609_7800176589271046401_n 325186262_603935498163385_8345857425869704068_n 325294189_568984191789622_1233079868249378666_n 325307799_695269472091128_8305618947772086159_n 325322267_498854995500938_2774305425314372462_n 325328403_907689977264839_1092123953260625668_n 325330381_3322626484691376_6630741378658084514_n 325372239_665525338699761_7642085640700799391_n 325376279_1125504078107380_6099785863724490260_n 325388587_1268187447075395_6373634820202861496_n 325390014_2092439777627010_8909611104649001872_n 325392753_1175591866432601_297688764487995614_n 325401606_645208367358958_6488631772525495527_n 325417318_717350006418545_3312199303254285731_n 325448679_542208494521517_2699895559100924896_n 325505376_744539910432804_7971830874692316259_n 325543562_988610245448500_6948661513601905748_n 325582896_1642297759523226_4952916467190589969_n 325589841_498066975806002_1564864823251430310_n 325599841_918682282894711_1390718874116171780_n 325602926_1027679524856974_6287099066069472999_n 325635955_1316739565839537_3427501615835474513_n 325649359_856779492224447_6682642971874273457_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1