วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.
นายประทีป นิลทัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ตำบลปากทาง
ติดต่อ
อบต.ปากทาง : 056-608999
มือถือ : 086-4400304
E-mail : abtpaktang@gmail.com
Website : www.paktang.go.th
#เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
#พลิกฟื้นวัฒนธรรมประเพณี
#สามัคคีร่วมพัฒนาการศึกษาก้าวไกล
#ปลอดภัยจากสารพิษชีวิตอยู่อย่างผาสุข


321537239_3403056076615077_6705336266633962647_n 321783655_903677007334289_4220091242297394042_n 321917271_700095298360283_6442203574710443426_n 325333223_6010370015680048_1608463029052739874_n (1) 325333223_6010370015680048_1608463029052739874_n 325362017_1108648453151874_2520123952781457559_n 325366202_1397259291098690_8530284978679663019_n 325375426_744906399925644_401619792787055245_n 325387687_908741070316732_9083716622826183301_n 325396174_1539637059870849_7526823794344063519_n 325396826_732122548445725_1991891382134523924_n 325416998_3002238936746621_7635970979490660208_n 325426609_1226312454639151_4455997247872424840_n 325462265_1152547118752100_7988543211801168169_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1