วันที่ 16 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น.
นายประทีป นิลทัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.ปากทาง เจ้าหน้าที่ พนักงาน ส.อบต. ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ เตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี บริเวณวิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
ติดต่อ
อบต.ปากทาง : 056-608999
มือถือ : 086-4400304
E-mail : abtpaktang@gmail.com
Website : www.paktang.go.th
#เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
#พลิกฟื้นวัฒนธรรมประเพณี
#สามัคคีร่วมพัฒนาการศึกษาก้าวไกล
#ปลอดภัยจากสารพิษชีวิตอยู่อย่างผาสุข


325726254_6192577977441546_8511055896338022604_n 325726993_650516013516610_5942013667869993604_n 325801084_861620728425219_8463579585125534205_n 325804168_711063760398497_2899254638512885349_n (1) 325804168_711063760398497_2899254638512885349_n 325810741_1618325705304873_7456662363166555946_n 325830026_869476924377584_8066642713263182584_n 325876900_902114994159836_6050462383912036347_n 325945019_736570214497231_1254962090105653266_n 325965497_565373415188276_438617843153309984_n 326001002_501210002121864_5481489161640404145_n 326048432_854969249144708_8257376214904100916_n 326151259_477729391196430_9176162575900868953_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1