วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2566 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
ติดต่อ
อบต.ปากทาง : 056-608999
มือถือ : 086-4400304
E-mail : abtpaktang@gmail.com
Website : www.paktang.go.th
#เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
#พลิกฟื้นวัฒนธรรมประเพณี
#สามัคคีร่วมพัฒนาการศึกษาก้าวไกล
#ปลอดภัยจากสารพิษชีวิตอยู่อย่างผาสุข


345923891_995107611657182_8797994392797414171_n 345935072_954469142561123_1895783656364508178_n 346059482_3397119543885617_3224081053835257142_n 346061012_156394937403973_2170699494786150124_n 346086744_813070343720738_8287992527064122689_n 346612066_1231985070843439_4002534662486528900_n 346664637_118339377922876_7283842624602249458_n 346845150_622193299943426_2407042096064429542_n 346889878_659553812671903_1295270921361811663_n 346952525_256113463587424_9016606174309518715_n 346976569_722379086556146_3616545947710530847_n 347091745_970955510571671_2580962213258743227_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1