วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
ติดต่อ
อบต.ปากทาง : 056-608999
มือถือ : 086-4400304
E-mail : abtpaktang@gmail.com
Website : www.paktang.go.th
#เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
#พลิกฟื้นวัฒนธรรมประเพณี
#สามัคคีร่วมพัฒนาการศึกษาก้าวไกล
#ปลอดภัยจากสารพิษชีวิตอยู่อย่างผาสุข


344418211_548085810601821_148326566590305152_n 344424283_1440672196741850_1294836113824128425_n 344430986_782462346528907_8372937562307829243_n 344665007_258498113240892_8863262466467868715_n 344742970_790095992440926_3974666559574376181_n 344761587_1634379703652714_204375735010525621_n 344769229_786447366171691_1879243797315546529_n 344769247_1624407934730696_2780700154108129384_n 344829672_217207247712714_2033254498990465432_n 344942140_243060315067075_2173339310471125581_n 345038910_237766462238336_4591332834643322439_n 345047421_216737501102893_769136626227890302_n 345065984_1407442453386753_6619416903584106055_n 345067801_593329596100298_460709393722708040_n 345214598_1284660618828837_9006622963419298109_n 345441300_1727340317701537_2655973439584621632_n 345459555_237750625600109_3659107186103854462_n 345461714_1659079814606240_1179080906145920219_n 345639285_1276665076270425_7994219442027541877_n 345910096_2093025944236760_4279059381181071618_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1