วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ได้รับแจ้งจากชาวบ้าน เนื่องจากมีฝนตกหนักและมีลมกรรโชกแรง ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหาย นายประทีป นิลทัพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บริเวณดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหา และได้ทำการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ประสบภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
ติดต่อ
อบต.ปากทาง : 056-608999
มือถือ : 086-4400304
E-mail : abtpaktang@gmail.com
Website : www.paktang.go.th
#เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
#พลิกฟื้นวัฒนธรรมประเพณี
#สามัคคีร่วมพัฒนาการศึกษาก้าวไกล
#ปลอดภัยจากสารพิษชีวิตอยู่อย่างผาสุข


348239753_1941657469539041_3991959628818089931_n 348264049_937802644131427_8004168877616250419_n 348274601_3599458253669364_3277374579133018211_n 348295069_1312588952668334_8034129153241060886_n 348303246_601528988610958_7427757947267434825_n 348314399_959323275418874_2165035760024951871_n 348323808_654370499838031_5437852947716240856_n 348329145_774092490769138_8817720528287885428_n 348331736_157517803802033_5121466053714602483_n 348341150_216797337841075_7092405885988650193_n 348420946_831640044998359_1891236421695315521_n 348429347_725024929419356_2847742159198209890_n 348452747_6373273286068310_1622366342471346251_n 348459530_250442794198743_1981817262477742984_n 348459736_1773281996399973_986395554096033900_n 348459866_2173403439519387_2807231440321982500_n 348460513_3249690398662615_4683585032718016713_n 348463043_931885181417962_1259524662858271560_n 348463061_772053951047634_7224443520095969545_n 348467015_1275836513140996_8055980231201420311_n 348467741_1720924228345959_6353885493560554087_n 348468394_6336160643110917_8135353655293227553_n 348476997_765904738651436_1318218439470223588_n 348481827_779020860614346_4380077950573609508_n 348555853_750813096515167_8596168606028702058_n 348564123_2424297127735838_7142793328711058922_n 348566523_622610249924868_2647514590809526545_n 348575312_149002714731457_746930788754733607_n 348576053_943362303534499_1555961359406306052_n 348576727_932657587788270_6515183594821952699_n 348582352_776160407284037_358083052501574743_n 348593315_1310917502829648_7024241529013030199_n 348597984_975618930290821_6803282505185047862_n jquery lightbox relby VisualLightBox.com v6.1