ลงนามถวายพระพรพลเอกหญิง ลงพื้นที่ขุดหลุมทำถังขยะเปียกลดโลก จัดการประชุมสมาชิกสภา อบต.ปากทาง ประสานงานไปยัง รพ.สต.ปากทาง เพื่อยืม
  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ ... คลิก ร้อนชาวบ้านในหมู่บ้าน ม.8 คลิก หมู่ 1 - หมู่ 9 ประจำเดือนพฤศจิกายนคลิก รถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ (วีลแชร์) คลิก
 
 
 
กิจกรรมการเรียนรู้
ดำเนินการพัฒนาร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน    
 
“หนูน้อยปลูกผักรักษ์โลก คลิก
หมู่ที่ 7 บ้านคลองท่าหลวง ... คลิก