จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำยาดมสมุนไพร โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ ร่วมประชุมประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความ
โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม
กิจกรรมวันนี้ทุกวันศุกร์ลงสวนทำกิจกรรม
โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งของเด็กและเยาว เรื่องภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ในพื้นที่ตำบลปากทาง คิดเห็นของประชาชน
 ไทยขนมชั้น และข้าวต้มมัด ณห้องประชุม
ปลูกผัก ถอนหญ้า ตัดหญ้า ณ ศูนย์เรียนรู้
 ชนตำบลปากทาง อ่านต่อ (04/09/2564)    อ่านต่อ (07/07/2564)    อ่านต่อ   องค์การ  อ่านต่อ 09/07/2558 08/08/2563 อ่านต่อ