โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนว ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรายทาง ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า บริเวณหมู่ ดำเนินการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน
  หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คลิก บริเวณ หมู่ 4 คลิก ที่ 4 บ้านราชช้างขวัญ  คลิก เอื้ออาทร หมู่ 9 คลิก
         
 
  อบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะรายทาง ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบล ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะรายทาง
  ผู้พิการประจำปี 2565  คลิก บริเวณ หมู่ 1  คลิก ปากทาง เช่น ตระกร้า,คลิก บริเวณหมู่ 8 คลิก
         
 
  ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าหญ้า บริเวณหมู่ ดำเนินการตัดกิ่งไม้รายทาง บริเวณ หมู่ 6 โครงการอบรมและศึกษาดูงานตามแนว ดำเนินการตัดกิ่งไม้รายทาง บริเวณ หมู่ 6
  ที่ 4 บ้านราชช้างขวัญ  คลิก บ้านยางคอยเกลือ คลิก หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คลิก บ้านยางคอยเกลือคลิก