สินค้า OTOP ในตำบลปากทาง
สถานที่สำคัญในตำบลปากทาง
 
 
 
 
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
ปากทางสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2561
Update 05/03/2561] อ่านต่อ  
Update 25/04/2561] อ่านต่อ  

งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
Update 12/08/2561] อ่านต่อ  
Update 22/09/2561] อ่านต่อ