สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง

 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ของ อบต.ปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทาง
เดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส Covid-๑๙ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประกาศรับสมัครเด็กอายุ 2 - 4 ปี เข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปีการศึกษา  2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่
2/03/2563 ถึงวันที่ 10/05/2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาษ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณหน้าอาคารที่ทำการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตำบลปากทาง หมู่ที่ 1 คลิกเพื่อดูรายละเอียด [10/08/2563]       

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณหน้าอาคารที่ทำการพัฒนาเศรษบกิจตำบลปากทาง สถานที่ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลปากทางพิจิตร ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [13/07/2563]       

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ต.ปากทาง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [04/06/2563]       

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบตอกเสาเข็มภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
หมู่ที่ 1 ต.ปากทาง สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [02/06/2563]       
พิจิตรพิษโควิด19คนจนนับพันเข้าแถวขอข้าววัดกินหลวงพ่อวอนเมตตาขอ15บาทช่วย
คนให้มีข้าวกิน ชาวบ้านนับพันคนยืนเข้าแถวต่อคิวขอข้าววัดกินเหตุผลกระทบจากโควิด19
ที่ร้านค้า-ผู้ประกอบการ ในหลายสาขาอาชีพ ถูกคำสั่งให้หยุดกิจการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือสส.พปชร.เดินตลาดนัดรับฟังปัญหาเศรษฐกิจสู้โควิด19 ผู้ว่าฯพิจิตร-
สส.พปชร. ลงพื้นที่เดินตลาดนัดคลองถม รับฟังปัญหาให้กำลังใจพ่อค้า – แม่ค้า ตลาดนัด ัน
พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ชี้แจงสถานการณ์โควิด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

พรชัยสส.พปชร.พิจิตรเขต1ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดสกัดเข้มไวรัสโควิด
ในช่วงค่ำคืนวันที่ 13 เม.ย. 63 นายพรชัย อินทร์สุข สส.พิจิตร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
และทีมงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ โดยจุดแรกไป คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เหมืองทองอัคราฯปันน้ำใจ มอบหน้ากากอนามัยสู้ภัยโควิด19วันที่ 17 เม.ย. 2563นายจำรัส แสงศรีจันทร
์ผู้จัดการฝ่ายที่ดิน บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด ( มหาชน ) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ซึ่งตั้งอยู่ที่
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด

พม.พิจิตรทำงานเชิงรุกสัญจรรับคำร้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 วันที่ 17 เม.ย. 2563
นางอรนุช ชัยชาญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบ้านพัก คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ขอเลื่อนการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หน่วยงาน กพส อ่านต่อ [09/04/2563]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุน หน่วยงาน สน.คท. อ่านต่อ [17/04/2563]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน กพส. . อ่านต่อ [17/04/2563]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม
หน่วยงาน กศ. อ่านต่อ [17/04/2563]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
หน่วยงาน สน.คท. อ่านต่อ [17/04/2563]
จัดประชุมผู้นำและประชาคมตำบลปาก ประชุมประจำเดือนพนักงานนะ กิจกรรมวันนี้ทุกวันศุกร์ลงสวนทำกิจกรรม
ทางเกี่ยวกับโครงการพัฒนากัญชาทางการ ...(30 ก.ค.63) เราต้องรักษาระยะห่าง ปลูกผัก ถอนหญ้า ตัดหญ้า ณ ศูนย์เรียนรู้
แพทย์แผนไทย 05/08/2563 อ่านต่อ 08/08/2563 อ่านต่อ 08/08/2563 อ่านต่อ

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน วันที่ 28 พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
กรกฎาคม 2563 ณ วัดยางคอยเกลือ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม  ปากทางสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี
ตำบลปากทาง 28/07/2563 อ่านต่อ ราชาภิเษก30/07/2563 อ่านต่อ พ.ศ. 2563  (21-02-2563) อ่านต่อ  

"พร้อมรับเปิดเทอม?ใหม่ 1กรกฎาคม 63" สภาเด็กและเยาวชนตำบลปากทาง การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก? อบต.ปากทาง จัดประชุมคณะบริหารและสมาชิกสภาฯ เพื่อ ปากทางสมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี
30/06/2563 อ่านต่อ พิจารณาแผนการดำเนินงานประจำปี 2563 พ.ศ. 2563  (18-02-2563) อ่านต่อ  
  18-06-2563 อ่านต่อ