ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
อบต.ปากทางพิจิตร
ราคา ตะกร้า : 500 บาท
ราคา กระจาด : 300 บาท
อบต.ปากทาง 089-2709205
น้ำพริกเผา,เผาแมงดา,น้ำพริกตาแดง
น้ำพริกตาแดงแมงดา
ราคากระปุกละ 15 บาท
กิโลกรัมละ 160 บาท
061-6516198/อบต.ปากทาง 089-2709205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง