สินค้า OTOP ในตำบลปากทาง
เครื่องปั้นดินเผาเตาต้มน้ำหอม
หนองสองห้อง