สินค้า OTOP ในตำบลปากทาง
สถานที่สำคัญในตำบลปากทาง
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คลิกเพื่อดูรายละเอียด
26/03/2560
 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พิจิตร
คลิกเพื่อเข้าสู่แบบประเมิน
 -