ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด คลิกเพื่อดูรายละเอียด
26/03/2560
 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง พิจิตร
คลิกเพื่อเข้าสู่แบบประเมิน
 -
 
   
 
   
 
   
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง