รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562
04/06/2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562
02/05/2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562
01/04/2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
05/03/2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562
04/02/2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561
04/01/2562
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
02/12/2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561
02/11/2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561
05/06/2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561
02/05/2561
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
04/03/2561
  องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานการจัดทำแผนจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
12/10/2560
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
03/11/2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560
4/10/2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560
04/09/2560
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ปากทาง
04/08/2560
ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานผลการจัดทำสรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ปากทาง
4/07/2560
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
04/10/2559
รายงานผลการจัดทำสรุปพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
00/09/2559
ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
รายงานผลการจัดทำสรุปพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง  
ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
00/08/2559
รายงานผลการจัดทำสรุปพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง  
ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
00/07/2559
รายงานผลการจัดทำสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน
03/06/2559
พ.ค. 2559อบต.ปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รายงานผลการจัดทำสรุปพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
00/10/2558
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รายงานผลการจัดทำสรุปพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
00/06/2559
ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
รายงานผลการจัดทำสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน
04/05/2559
มี.ค. 2559อบต.ปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
รายงานผลการจัดทำสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน
04/04/2559
มี.ค. 2559 อบต.ปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
รายงานผลการจัดทำสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน
04/03/2559
ก.พ. 2559อบต.ปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ต.ค. 2558 คลิกเพื่อด
3/11/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ย. 2558 คลิกเพื่อดู
1/10/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ค. 2558 คลิกเพื่อดู
4/09/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2558 คลิกเพื่อดู
2/08/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 2558 คลิกเพื่อด
4/07/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ค. 2558 คลิกเพื่อดู
9/06/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค. 2558 คลิกเพื่อดู
9/04/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2558 คลิกเพื่อดู
3/04/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 2558 คลิกเพื่อดู
3/03/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ม.ค. 2558 คลิกเพื่อดู
4/02/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธ.ค. 2557 คลิกเพื่อดู
2/01/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ย. 2557 คลิกเพื่อด
2/12/2557
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ต.ค. 2557 คลิกเพื่อดู
3/11/2557
แผนจัดการจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2558 คลิกเพื่อดู
20/10/2557
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ย. 2557 คลิกเพื่อด
2/10/2557
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ส.ค. 2557 คลิกเพื่อดู
4/09/2557
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2557 คลิกเพื่อด
3/08/2557
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 2557 คลิกเพื่อดู
4/07/2557
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พ.ค. 2557 คลิกเพื่อดู
2/06/2557
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เม.ย. 2557 คลิกเพื่อดู
2/05/2557
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2557 คลิกเพื่อดู
2/04/2557
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.พ. 2557 คลิกเพื่อดู
5/03/2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง