ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ อายุ 2 - 5 ปี เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตำบลปากทาง ประจำปีการศึกษา 2565 (ภาคเรียนที่ 1/2565)ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. ครูเก๋ 084-635-9243, ครูเจี๊ยบ 87-194-2330, ครูศิ 086-211-0826 ดาว์นโหลด
ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง รายงานการเงินประจำปี
พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  ดาว์นโหลด (4/03/2565)
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง จ.พิจิตร แจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562
(ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.ปากทางพิจิตร) ดาว์นโหลด
 
   
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2564
[20/10/2564]
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร สาย พจ.ถ.62-004
[25/04/2565]
สายริมน้ำ-ประปาภูมิภาค หมู่ 2 ต.ปากทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด
แผนการจัดหาพัสดุ(ครุภัณฑ์)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[14/10/2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565
[31/03/2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
   
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปะปา บริเวณสายซอยคงสวัสดิ์ หมู่ที่ 4
25/02/2565
ซอยคงสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
   
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปะปา บริเวณสายซอยวิมุกตายน หมู่ที่ 4
25/02/2565
ซอยวิมุกตายน หมู่ที่ 4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
15/06/2564
โครงการก่อสร้างรั้วหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง หมู่ 1 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
   
 
   
   
   
 
ข่าวรับสมัครงานราชการ (ล่าสุด)