รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปี 2566 ดาว์นโหลด
 
รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปี 2566 ดาว์นโหลด
 
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปี 2566 ดาว์นโหลด
   
   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬาคอปก ผ้าปั้มลาย (รูปองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง) สีฟ้าขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[5/04/2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา (ลูกวอลเล่ยบอล์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[5/04/2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างไวนิล โครงการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
[4/04/2566]
ช่วงเทศกาลสงกราน ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาว์นโหลด  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
[30/03/2566]
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
   
โคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุชาติ เฮียสาท ถึงคลองท่าหลวง หมู่ 7
20/02/2566
หมู่ที่ 7 บ้านคลองท่าหลวง ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
   
โคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหนองสองห้อง
2/02/2566
หมู่ที่ 4 บ้านราชช้างขวัญ ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
   
โคงการปรับปรุงผิวจราจร ประมาณราคา เพื่อขออนุมัติกำหนดราคากลางประจำปี 2565
12/03/2565
หมู่ที่ 2 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
   
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำปะปา บริเวณสายซอยคงสวัสดิ์ หมู่ที่ 4
25/02/2565
ซอยคงสวัสดิ์ หมู่ที่ 4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร ดาว์นโหลด  
   
 
 
ข่าวรับสมัครงานราชการ (ล่าสุด)