ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปี 2566 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปี 2565 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปี 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปี 2563 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน ประจำปี 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง เจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง เรื่อง ประกาศเจตจำนงค์ในการต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด