รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
04/06/2562
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
02/05/2562
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
01/04/2562
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
05/03/2562
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
04/02/2562
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
04/01/2562
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
02/12/2561
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
02/11/2561
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
05/06/2561
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
02/05/2561
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
04/03/2561
รายงานการจัดทำแผนจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ ปี พ.ศ.2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
12/10/2560
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
03/11/2560
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
4/10/2560
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
04/09/2560
รายงานผลการจัดทำสรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ปากทาง ประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
04/08/2560
รายงานผลการจัดทำสรุปการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ปากทางประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
4/07/2560
รายงานการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
04/10/2559
รายงานผลการจัดทำสรุปพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
00/09/2559
รายงานผลการจัดทำสรุปพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทางประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด   
00/08/2559
รายงานผลการจัดทำสรุปพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทางประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2559 คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
00/07/2559
รายงานผลการจัดทำสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พ.ค. 2559อบต.ปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
03/06/2559
รายงานผลการจัดทำสรุปพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทางประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
00/10/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทางประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559  คลิกเพื่อดูรายละเอียด
00/06/2559
รายงานผลการจัดทำสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มี.ค. 2559อบต.ปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
04/05/2559
รายงานผลการจัดทำสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน มี.ค. 2559 อบต.ปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
04/04/2559
รายงานผลการจัดทำสรุปการพิจารณาการจัดซื้อ จัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ก.พ. 2559อบต.ปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด 
04/03/2559
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ต.ค. 2558 คลิกเพื่อด
3/11/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ย. 2558 คลิกเพื่อดู
1/10/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ก.ค. 2558 คลิกเพื่อดู
4/09/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ก.ค. 2558 คลิกเพื่อดู
2/08/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิ.ย. 2558 คลิกเพื่อด
4/07/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พ.ค. 2558 คลิกเพื่อดู
9/06/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มี.ค. 2558 คลิกเพื่อดู
9/04/2558
รายงานผลการจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มี.ค. 2558 คลิกเพื่อดู
3/04/2558