รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 คลิกเพื่อดูรายละเอียด  
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปี 2564 คลิกเพื่อดูรายละเอียด