แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาว์นโหลด  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาว์นโหลด  
รายงานการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ประจำปึ 2565 ดาว์นโหลด  
รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) ดาว์นโหลด  
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาว์นโหลด 11/03/2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ดาว์นโหลด 09/03/2565
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาว์นโหลด  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ดาว์นโหลด  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ดาว์นโหลด  
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ดาว์นโหลด
15/10/2560
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ดาว์นโหลด