ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ดาว์นโหลด
ไตรมาสที่ 4
รวมไตรมาสที่ 1 - 4  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ดาว์นโหลด  
  รวมไตรมาสที่ 1 - 4  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ดาว์นโหลด  
  รวมไตรมาสที่ 1 - 4