โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนม
โครงการพัฒนาคุณภาพและใส่ใจสุขภาพของ
กิจกรรมเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 ถวาย
โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำ
โครงการจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผน
 ไทยขนมชั้น และข้าวต้มมัด ณห้องประชุม
ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2558
ณ วัดยางคอยเกลือ โดย อบต
แผนพัฒนาสามปีโดย อบต.ปากทางพิจิตร
พัฒนาสามปีโดย อบต.ปากทางพิจิตร
องค์การ  อ่านต่อ 09/07/2558   อ่านต่อ 28/07/2558
.ปากทางพิจิตร อ่านต่อ 28/07/2558
หมู่ที่ 1 อ่านต่อ 00/00/2558
หมู่ที่ 5 อ่านต่อ 00/00/2558

กิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี
โครงการครอบครัวสัมพันธ์สนับสนุนโดย
โครงการแข่งกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจำปี
กิจกรรมงานพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จ
กิจกรรมแม่แห่งชาติ 12 สิงหา 2557
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2558 สรงน้ำพระ
กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว
2557 วันที่ 24-26 ธันวาคม 2557
พระเจ้าอยู่หัววันที่ 5 ธันวาคม 2557
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
ณ อบต.ปากทางพิจิตร อ่านต่อ 14/04/2558
"ปากทางเกมส์"ณ สนามวัดยางคอยเกลือ
 อ่านต่อ 05/12/2557    อ่านต่อ 12/08/2557 
     อ่านต่อ 24-26/12/2557     

กิจกรรมโครงการปลูกป่าไม้เฉลิมพระเกียรติ
ภาพงานประชุมคณะกรรมการ สปสช ครั้งที่ 1 ปี
ภาพกิจกรรมงาน "โครงการ บริหารกาย
ภาพกิจกรรม "โครงการจัดเวทีประชาคม
กิจกรรมวันเด็ก ปี พ.ศ. 2559 จัดโดย
รักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านปากทาง
2557 ณ ห้องประชุมอบต.ปากทางพิจิตร
บริหารจิต เพื่อคุณภาพ  อ่านต่อ 00/00/2557
ท้องถิ่น หมู่บ้านตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร
[03 ก.พ. 59] อ่านต่อ