สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง

 
ประชาสัมพันธ์ กำหนดยื่นแบบชำระภาษี ประจำปี 2562 (ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.ปากทางพิจิตร)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด (13-08-2563)
 
ประชาสัมพันธ์กำหนดการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2563
ของ อบต.ปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทาง
เดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส Covid-๑๙ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ปากทาง อาคาร 2หมู่ที่ 4 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [18/11/2563]

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [21/10/2563]

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลานคอนกรีตบริเวณหน้าอาคารที่ทำการพัฒนาเศรษฐกิจ ตำบลปากทาง
สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [08/10/2563]  

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [02/10/2563]
พิจิตรพิษโควิด19คนจนนับพันเข้าแถวขอข้าววัดกินหลวงพ่อวอนเมตตาขอ15บาทช่วย
คนให้มีข้าวกิน ชาวบ้านนับพันคนยืนเข้าแถวต่อคิวขอข้าววัดกินเหตุผลกระทบจากโควิด19
ที่ร้านค้า-ผู้ประกอบการ ในหลายสาขาอาชีพ ถูกคำสั่งให้หยุดกิจการ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ผู้ว่าฯพิจิตรจับมือสส.พปชร.เดินตลาดนัดรับฟังปัญหาเศรษฐกิจสู้โควิด19 ผู้ว่าฯพิจิตร-
สส.พปชร. ลงพื้นที่เดินตลาดนัดคลองถม รับฟังปัญหาให้กำลังใจพ่อค้า – แม่ค้า ตลาดนัด ัน
พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ชี้แจงสถานการณ์โควิด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

พรชัยสส.พปชร.พิจิตรเขต1ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามจุดสกัดเข้มไวรัสโควิด
ในช่วงค่ำคืนวันที่ 13 เม.ย. 63 นายพรชัย อินทร์สุข สส.พิจิตร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
และทีมงานได้ร่วมกันลงพื้นที่ โดยจุดแรกไป คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เหมืองทองอัคราฯปันน้ำใจ มอบหน้ากากอนามัยสู้ภัยโควิด19วันที่ 17 เม.ย. 2563นายจำรัส แสงศรีจันทร
์ผู้จัดการฝ่ายที่ดิน บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด ( มหาชน ) ผู้ประกอบการเหมืองแร่ทองคำชาตรี ซึ่งตั้งอยู่ที่
ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด

พม.พิจิตรทำงานเชิงรุกสัญจรรับคำร้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 วันที่ 17 เม.ย. 2563
นางอรนุช ชัยชาญ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของบ้านพัก คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ขอเลื่อนการจัดพิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติเรื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
หน่วยงาน กพส อ่านต่อ [09/04/2563]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุน หน่วยงาน สน.คท. อ่านต่อ [17/04/2563]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
หน่วยงาน กพส. . อ่านต่อ [17/04/2563]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม
หน่วยงาน กศ. อ่านต่อ [17/04/2563]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
หน่วยงาน สน.คท. อ่านต่อ [17/04/2563]
โรงเรือนสำหรับปลูกกัญชาฯของเราพร้อม กิจกรรมเล็กๆน้อยๆ สำหรับประเพณี อบต.ปากทาง ได้รับรางวัลชนะเลิศตาม
แล้ว คณะกรรมการจาก อย.มาตรวจสอบเสร็จ ีลอยกระทง ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการสำนักงานน่าอยู่จังหวัดพิจิตร
เรียบร้อยแล้ว 30/10/2563 อ่านต่อ   ตำบลปากทาง 30/10/2563 อ่านต่อ ประจำปีพุทธศักราช 2563 อ่านต่อ

โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราช โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายา
ประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรม ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ เสพติดTo Be Number One
25/09/2563 อ่านต่อ 25/09/2563 อ่านต่อ 23/09/2563 อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย สภาเด็กและเยาวชนตำบลปากทางร่วม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ
และการป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนา กับองค์การบริหารส่วนตำบลปากทางจัดอบรม แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลัก
เด็กเล็ก 23/09/2563 อ่านต่อ   19-20/09/2563 อ่านต่อ ประกันสุขภาพ  16/09/2563 อ่านต่อ