สินค้า ในตำบลปากทาง
ตะกร้า / กระจาด งานฝีมือผู้สูงอายุ
หนองสองห้อง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทาง
เดินหายใจเฉียบพลันจากเชื้อไวรัส Covid-๑๙ คลิกเพื่อดูรายละเอียด
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประกาศรับสมัครเด็กอายุ 2 - 4 ปี เข้าเรียน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ประจำปีการศึกษา  2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่
2/03/2563 ถึงวันที่ 10/05/2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. คลิกเพื่อดูรายละเอียด
  รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2562 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร คลิกเพื่อดูรายละเอียด [17/01/2563]   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง อบต.ปากทาง เราพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส จัดทำโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกัน
ดำเนินการจัดทำและส่งมอบหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ไวรัสโคโรน่า(COVID-19)สอนการจัดทำหน้า
31/03/2563 อ่านต่อ COVID-19 29/03/2563 อ่านต่อ กากอนามัย 10/03/2563 อ่านต่อ
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุน
การดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลอ่านต่อ [12/04/2559]
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [สิ่งที่ส่งมาด้วย]
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อ่านต่อ [12/04/2559]
ขอให้จังหวัดตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลปริมาณและวิธีการจัดการขยะมูลฝอยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านต่อ [29/03/2559]
ขอเชิญประชุมผ่าน Web Conference
อ่านต่อ [12/04/2559]
รองผู้ว่าฯพิจิตรลุยอำเภอทับคล้อพระสงฆ์ร้องศูนย์ดำรงธรรมถูกบุกรุกที่ธรณีสงฆ์ชาวบ้านร้องงบ 5
ล้านส่อทุจริตวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559 นายบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
ได้ลงพื้นที่วัดศรีเบญจคาลัย ( วัดบางเบน) ตำบลท้ายทุ่ง อ่านต่อ

ผู้ว่าฯพิจิตรชวนเที่ยวบึงสีไฟเจาะบ่อบาดาลเติมน้ำแล้ววันที่ 14 เม.ย. 2559 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี
ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย นายพิษณุ เสนาวิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้ร่วมกันตรวจ
ความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ที่บึงสีไฟ อ่านต่อ

สส.วินัยทุ่มเงิน3แสนจัดเล่นปาร์ตี้โฟมอุโมงค์น้ำสนุกสุดเหวี่ยงสร้างความสุขให้ชาวพิจิตร
วันที่ 13 เม.ย. 2559 นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ อดีต สส.พิจิตร ได้เป็นประธานเปิดงานสงกรานต
์เย็นฉ่ำประจำปี 2559ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้ามูลนิธิพิจิตร อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.62-005 สายต่อเทศบาล
สายในหมู่บ้าน หมู่ 3 - หมู่ 2 บ้านปากทาง ต.ปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด [20/03/2563]    

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.62-001 สายซอยแหลมทอง
หมู่ 1 บ้านราชช้างชวัญ ต.ปากทาง คลิกเพื่อดูรายละเอียด [20/03/2563]    

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [19/03/2563]    

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากทางพิจิตร หมู่ที่ 1 ต.ปากทาง อ.เมือง จ.พิจิตร
คลิกเพื่อดูรายละเอียด [17/03/2563]