" เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พลิกฟื้นวัฒนธรรม ประเพณี สามัคคีร่วมพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ปลอดภัยจากสารพิษ ชีวิตอยู่อย่างผาสุข "
จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน   จัดกิจกรรมโครงการถวายเทียนพรรษา
  โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการ
  โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ตำบลปากทาง คลิก   ประจำปีการศึกษา 2566 คลิก   เรียนรู้ในเด็กปฐมวัย คลิก   และผู้พิการประจำปี 2566 คลิก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ
คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มของ สถจ.พิจิตร
คลิกเพื่อดู
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาฯ ประจำไตรมาสที่2(มกราคม - มีนาคม 2566)คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาพนักงานขับรถ
(เดือนเมษายน - กันยายน 2566) คลิกเพื่อดู
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๑ รายการ
คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มของ สถจ.พิจิตร
คลิกเพื่อดู
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของ
สัญญาฯ ประจำไตรมาสที่2(มกราคม - มีนาคม 2566)คลิกเพื่อดู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาพนักงานขับรถ
(เดือนเมษายน - กันยายน 2566) คลิกเพื่อดู
 
เรื่อง
หน่วยงาน
การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา
กศ.
ในช่วงฤดูกาลระบาด คลิกเพื่อดู
11/05/2566
การปรับปรุงบัญชีค่าแรง/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคา
สน.คท.
กลางงานก่อสร้าง คลิกเพื่อดู
11/05/2566
การเร่งรัดให้ อปท. ดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
กพส.
(ค่าน้ำประปา) คลิกเพื่อดู
11/05/2566